Generalno

Mladež HDZ BiH Vitez

Mladež HDZ BiH Vitez

Izborni program

IZBORNI PROGRAM HDZ-a BiH

Opći izbori 2014. godine

-sažetak-

 „HRVATSKI ODGOVOR“

Opći predsjednički i parlamentarni izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani u nedjelju 12. listopada 2014. godine.

Prigoda je to da sami odlučimo TKO će nas predstavljati u sljedeće četiri godine i TKO će najbolje zastupati naše interese u državnim, entitetskim i županijskim institucijama.

Samo dokazano sposobni i stručni ljudi te dobri poznavatelji domaćih i međunarodnih institucija i politika mogu nas dostojno i uspješno predstavljati, ali i izboriti najbolju moguću poziciju hrvatskomu narodu u složenoj državnoj zajednici kakva je BiH. Potrebni su nam zastupnici koji će znati promicati hrvatske interese u zahtjevnim okolnostima u kojima se BiH nalazi. U proteklome razdoblju dokazali smo da to ZNAMO, MOŽEMO i HOĆEMO! Naši su kandidati dokazano najsposobniji, najaktivniji i najglasniji HRVATSKI GLAS u institucijama Bosne i Hercegovine na svim razinama, ali i u međunarodnoj politici.

Nesigurnost današnje zbilje ogleda se u gubitku radnih mjesta, smanjenju plaća, povećanju poreza, nemogućnosti vraćanja kredita i plaćanja režija, iseljavanju... Nažalost, to je realnost svakodnevice hrvatskih građana. MI ZNAMO KAKO TO PROMIJENITI!

Želimo naprednu i rastuću ekonomiju koja donosi društvenu i pojedinačnu sigurnost i radna mjesta. Želimo mlade ljude koji ponovno gledaju u budućnost u vlastitoj državi s povjerenjem i ne razmišljajući o traženju izlaza izvan njezinih granica.

Država u cjelini i svi njezini dijelovi, narodi i građani mogu i moraju ponovno raditi, rasti i razvijati se!

  1. USTAVNE PROMJENE – samo one koje rješavaju hrvatsko nacionalno pitanje u BiH

 

Svi dosadašnji razgovori i pokušaji promjene Ustava BiH, kao i brojni sastanci uz asistenciju i prijedloge Europske unije oko provedbe Odluke Europskoga suda za ljudska prava u Strasbourgu, poznatije kao „SlučajSejdić i Finci protiv BiH“, završili su neuspješno. Hrvatski su predstavnici na tim pregovorima zastupali stajališta koja se temelje na načelima izgradnje Bosne i Hercegovine kao države ustavno jednakopravnih naroda i građana, što bi jamčilo opstanak i prosperitet države te izgradnju Bosne i Hercegovine kao pravne i demokratske države.

 

Što se tiče provedbe spomenute Odluke, HDZ BIH zastupa stajališta i opredjeljenja ZA provedbu kako odluka (presuda) Europskog suda tako i odluka ustavnih sudova u BiH. U našim prijedlozima sadržana su rješenja koja otklanjaju diskriminaciju građana. Međutim do dogovora i konsenzusa oko implementacije presude i rješenja ovog pitanja nije došlo isključivo zbog interesa određenih političkih opcija i njihove želje da se BiH uredi na sasvim drugačijem konceptu (centralizirane države bez prepoznavanja multinacionalnosti i multikulturalnosti).

Osim promjene Ustava nužna je bila i reforma Izbornoga zakona za koju smo se zalagali na istim načelima, a i zbog potrebe provedbe Odluke Ustavnog suda BiH za Grad Mostar. Prijedlozi naših rješenja bili su ista pozicija za predstavnike svih konstitutivnih naroda i svih građana u procesu kandidiranja i izbora. Mostar ne može biti iznimka nego princip koji mogu koristiti i drugi.

Ovim i ovakvim pristupom otvorio bi se put za osiguravanje političke i institucionalne stabilnosti BiH. Nažalost, neki su politički lideri htjeli zadržati ustavne i zakonske norme po kojima hrvatski narod opet ne bi mogao birati svoje legitimne predstavnike u institucije vlasti. Ostajemo spremni za bitnu provedbu Odluke i očekujemo realističan pristup svih u duhu Bosne i Hercegovine kao višenacionalne demokratske države.

Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine i dalje će se zalagati za svoj dobro poznati prijedlog Ustava BiH na načelima koja osiguravaju primjenu najviših demokratskih prava utemeljenih na međunarodnim načelima i standardima. Prema tom prijedlogu Bosna i Hercegovina uređuje se kao decentralizirana država s četiri federalne jedinice (administrativne, ustrojbene i sl.) i jedinicama lokalne uprave i samouprave (općine i gradovi). Jednu od jedinica čini Distrikt Sarajevo, ujedno i glavni grad Bosne i Hercegovine. Takvu decentraliziranu, pravnu i socijalnu državu s tri razine vlasti uređuju Hrvati, Bošnjaci i Srbi kao suvereni i konstitutivni narodi i građani BiH.

Predloženi model poziv je na dijalog jer samo u ozračju međusobnog uvažavanja možemo doći do kvalitetnih rješenja koja su presudna za opstojnost i budućnost Bosne i Hercegovine i njezinih naroda.

  1. DOMOVINSKI RAT – hrvatski branitelji i stradalnici

Našim odnosom prema dragovoljcima i veteranima, ratnim vojnim invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, kao i prema svim hrvatskim braniteljima sudionicima Domovinskog rata iskazujemo svoj odnos prema Domovinskom ratu, odnosno dajemo mu dignitet koji zaslužuje kao jedna od najvećih svetinja hrvatskoga naroda. Stoga ćemo se snažno i odlučno usprotiviti svakom iskrivljavanju povijesnih činjenica i istine o Domovinskom ratu te ugrožavanju ugleda i dostojanstva hrvatskih branitelja. Tu najprije mislimo na nezakonitu, tendencioznu i selektivnu provedbu Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko invalidske zaštite (revizija), diskriminirajući Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji, ali i na sve nezakonite aktivnosti koje ugrožavaju stečena prava pripadnika HVO-a.

Zajedno s udrugama proisteklim iz Domovinskog rata tražit ćemo sustavna rješenja i zaštitu prava te se suprotstaviti pokušajima krivotvorenja povijesne istine o Domovinskom ratu, kao i pokušajima krivotvorenja cjelokupne novije povijesti na području BiH. Zaštita Domovinskog rata i hrvatskih branitelja JESU i OSTAT ĆE NAŠA TRAJNA OBVEZA.

Inzistirat ćemo na provedbi zaključaka koji su o ovoj problematici doneseni na Predsjedništvu HDZ-a BiH i dogovoreni s udrugama na okruglom stolu održanom na Kupresu. Poseban odnos imat ćemo spram procesuiranja ratnih zločina nad Hrvatima i drugima.

  1. GOSPODARSKA ODRŽIVOST, RAST I RAZVOJ – investicije i nova radna mjesta

Razvoj gospodarstva, povećanje zaposlenosti i životnoga standarda građana cilj je kojem sve druge politike trebaju biti u službi. Postojeći rast gospodarstva nastojat ćemo intenzivirati jer BiH ima materijalne i ljudske resurse za znatno brži razvoj. Pretpostavka za to jest društveni konsenzus svih političkih aktera, poglavito vlasti uspostavljene nakon izbora.

ZA zakonske reforme i porezno rasterećenje gospodarstva

Zalagat ćemo se za zakonske reforme koje će stvoriti povoljnije ozračje za investiranje u realni sektor, povećanje proizvodnje i izvoza. To podrazumijeva izmjenu zakonske regulative koja će olakšati postupak registracije poduzeća, smanjiti fiskalna opterećenja, porezna i neporezna opterećenja gospodarstva, posebice u sferi doprinosa, omogućiti prekvalifikaciju i izobrazbu, povećanje konkurentnosti, jačanje potpore izvoznicima i uspješnim tvrtkama, fiskalnu potporu unaprjeđenju poslovanja te relativno smanjivanje javnih rashoda, što u konačnici dovodi do rasta bruto društvenoga proizvoda i zaposlenosti. Mora se provesti reforma i reorganizacija državne uprave kako bi se u proračunima osiguralo više novca za potporu gospodarskom razvoju.

ZA strana i domaća ulaganja i nova radna mjesta

U situaciji nedostatka i nedovoljnog iskorištavanja akumulacije kapitala iz domaćih izvora te očevidne potrebe bržega razvoja i rasta gospodarstva i veće zaposlenosti u Bosni i Hercegovini nužne su strane investicije. Za kapitalna ulaganja potrebna je politička stabilnost, ekonomska konkurentnost i pravna sigurnost.

Politička stabilnost u BiH ključna je za nova gospodarska ulaganja, ali i stvaranje povoljna makroekonomskoga i poduzetničkog ambijenta, oslobođenoga administrativnih i svih drugih preprjeka koje usporavaju procese investiranja i poslovanja. Nužno je izraditi analizu ključnih čimbenika konkurentnosti i stvarnih rizika, analizu koja može poslužiti kao polazište za stvaranje strategije koja će pridonijeti dolasku stranih, posebno izravnih investicija.

HDZ BiH i njegovi kandidati, koji budu izabrani sudjelovati u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti na svim razinama, zalagat će se za izradu konkretnih projekata koji mogu biti zanimljivi stranim, ali i domaćim investitorima, nuditi te projekte i lobirati za njih. Smatramo kako su posebno važni: energetski sektor, izgradnja infrastrukture, sektor poljoprivrede, turizma i šumarstva, prerada drveta i proizvodnja na bazi drveta te metaloprerađivački sektor.

Prioritetno je stvoriti iste uvjete za sva poduzeća (javna i privatna, domaća i strana) tako da svi imaju apsolutno jednake mogućnosti i uvjete poslovanja, odnosno ne dopustiti da jedni budu privilegirani, a drugi diskriminirani. To podrazumijeva inzistiranje:

  • da svi imaju jednake mogućnosti za porezne olakšice i poticaje za izvoz
  • da svi jednako mogu koristiti državna i međunarodna sredstva (javne i međunarodne izvore financiranja)
  • da se poticaji za poljoprivrednu proizvodnju, turizam, obrt, industriju i poticaji izvoza jednako raspoređuju za sva područja Bosne i Hercegovine.

Dobar preduvjet za strane investicije u Bosni i Hercegovini je kvalificirana radna snaga te niži troškovi radne snage i proizvodnje, ali i prednosti koje pruža položaj BiH te mogućnost pristupa i plasmana roba i usluga na određenim tržištima (regija, EU, Rusija, Turska…).

ZA razvoj malog i srednjeg poduzetništva

Stvarat ćemo ambijent za povećanje broja malih i srednjih poduzeća (uključujući samoupošljavanje, obrte i srodne djelatnosti), osobito obiteljskih, brzorastućih poduzeća i onih čiji je rad utemeljen na inovacijama i koja su izvozno orijentirana. Zalagat ćemo se za omogućavanje pristupa izvorima financiranja malih i srednjih poduzeća, osiguranje financijskih potpora pomoću grantova i povoljnijeg kreditiranja. Inzistirat ćemo na izravnim inozemnim investicijama, osigurati mogućnosti obuke, obrazovanja i dostupnosti vještina te omogućiti prilagodbu i pripremu za rad u ovom sektoru, a posebnu pozornost i dalje ćemo posvetiti ženama poduzetnicama i zapošljavanju mladih stručnih osoba. Snažno ćemo poticati prostorne i infrastrukturne pripreme za razvoj poslovnih zona i druge poduzetničke infrastrukture, s posebnim naglaskom na razvoj klastera te institucija za potporu razvoja poduzetništva i lokalni ekonomski razvoj. Izvršit ćemo prilagodbu javne uprave (administracije) potrebama malih i srednjih poduzeća, što uključuje i e-upravu. Na svim razinama državne uprave veću ulogu u donošenju odluka dat ćemo gospodarskim vijećima, tj. udruženjima poduzetnika kako bismo pri donošenju odluka razmotrili njihove potrebe, stavove i mišljenja. Podupirat ćemo donošenje i revidiranje razvojnih strategija na svim razinama. Povezat ćemo poduzetnike, javnu upravu, obrazovne i znanstvene institucije. Poticat ćemo promociju poduzetništva i poduzetnika.

ZA reformu i razvoj poljoprivrede i turizma

Reformi poljoprivrede pristupit ćemo povećanjem materijalno-financijske potpore domaćoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnim područjima te poticanjem neuposlenih osoba da se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Zalagat ćemo se za osiguranje edukacije za nove, ali i postojeće poljoprivredne proizvođače kako bi počeli i unaprijedili svoje poslovanje te podigli konkurentnost.

Omogućit ćemo bolju zaštitu domaće proizvodnje i lakši pristup tržištima kroz viši stupanj specijalizacije i modernizacije poljoprivredne proizvodnje, bolje i potpunije korištenje raspoloživih prirodnih resursa za poljoprivrednu proizvodnju. Poticat ćemo promociju i zajednički nastup poljoprivrednih proizvođača na sajmovima i stranim tržištima.

Inzistirat ćemo na usvajanju standarda i pravila zajedničke poljoprivredne politike i financijskih instrumenata EU (fondova).

Radit ćemo na podizanju na viši stupanj prerade sirovina poljoprivrednog podrijetla i promociji hrane domaćeg podrijetla.

Kadrovski i materijalno ojačat ćemo institucije nužne za uspješan razvitak domaće poljoprivrede.

Poticat ćemo udruživanje poduzetnika te osnivanje i poslovanje zadruga.

Podržavat ćemo ekološki i ekonomski održiv razvoj turizma zasnovan na bogatim prirodnim i kulturnim resursima (sukladno interesima lokalnog stanovništva). Jačat ćemo suradnju između privatnog sektora, lokalne samouprave i javne uprave te obrazovnih, znanstvenih i istraživačkih institucija.

Uz sve navedeno uložit ćemo dodatni napor kako bi naša područja postala atraktivna i konkurentna turistička odredišta.

ZA prostorno uređenje i skrb o okolišu

Politika „zakonskog“ ovladavanja prostorom u Federaciji BiH, koju provodi nelegalna i nelegitimna (nametnuta) Vlada Federacije BiH, političko je manipuliranje prostorom isključivo u interesu te vlasti, a ne u interesu naroda i građana koji žive na predmetnom prostoru. Energično ćemo se suprotstaviti takvoj politici i inzistirati na stručnom pristupu valorizaciji prostora za dobrobit i budućnost naroda. Do promjene Ustava ustrajat ćemo na primjeni rješenja koja se tiču kako organizacije tako i mjerodavnosti nad ovim pitanjima.

Prostor i zaštita okoliša pretpostavke su održiva razvoja gospodarstva i svake zajednice. Upravljanje prostorom regulirat ćemo zakonski, usvajanjem prostornog plana koji će nas razvojno opredijeliti u razdoblju koje slijedi. Uključivanjem svih raspoloživih, stručnih i dobronamjernih ljudskih potencijala zajedno ćemo se opredijeliti za takvo prostorno uređenje kojim ćemo, usvajajući standarde struke te potrebe i želje članova naše zajednice, stvoriti viziju daljnjeg razvoja. Pri tome smo opredijeljeni na primjerenu skrb za naš okoliš po čijim smo ljepotama prepoznati i koje, između ostaloga, čine temelj kvalitete naše životne sredine.

  1. SOCIJALNA POLITIKA I BRIGA ZA ZDRAVLJE

Društvena solidarnost i skrb o svim potrebnima, bez obzira na dob, spol ili bilo koju drugu različitost, čine naš put k ostvarenju boljeg života utemeljena na rastu i razvitku gospodarstva.

ZA obitelj – temelj društva

Zalažemo se za što bolji i kvalitetniji život obitelji koja je temelj zdrava i sretna društva u cjelini te za promicanje ravnopravnosti spolova kao temeljnoga načela demokracije.

Sustavnim aktivnostima na području zdravstva, zaštite majčinstva i djeteta, razvojem infrastrukture i usluga namijenjenih obitelji nužno je podizati razinu socijalne sigurnosti, kvalitete i načina života mladih bračnih parova i obitelji radi ostvarenja pronatalitetne politike.

Pitanje demografske obnove ključno je pitanje budućnosti i opstojnosti hrvatskog naroda. Stoga koncepcija demografskog razvitka i populacijske politike mora biti temeljno polazište razvojnih planova u svim strateškim dokumentima, projektima i programima. Uz gospodarsku i regionalnu razvojnu politiku demografska politika je „pitanje svih pitanja“ za svaku sferu društva, kao ključna sastavnica socijalne i obiteljske politike.

ZA poboljšanje životnog standarda

Zalagat ćemo se za poboljšanje životnog statusa različitih dobnih kategorija naše zajednice kroz: rješavanje troškova prijevoza za školsku djecu, poboljšanje tehničkih preduvjeta za izvedbu nastave, sufinanciranje boravka u dječjem vrtiću za djecu iz socijalno ugroženih obitelji, stipendiranje studenata, osiguravanje rada mladima u volonterskom statusu, omogućavanje odrađivanja pripravničkoga staža te zapošljavanje mladih. Aktivno uključivanje osoba treće životne dobi s njihovim iskustvenim znanjem u rješavanje svakodnevnih problema naše zajednice, stalno poboljšanje primarne zdravstvene zaštite, kao i izgradnja infrastrukturnih objekata za različite kulturne i športske sadržaje samo su neki konkretni elementi našeg programa koji se ciljano odnose na kvalitativno poboljšanje životnog statusa različitih dobnih kategorija naše zajednice. Inzistirat ćemo na izgradnji i preoblikovanju svakog našega grada/mjesta u poželjnu sredinu za življenje, ali i na nastavku povratka svih prognanih i izbjeglih u njihove domove. Ovaj proces za nas nije završen.

ZA javno zdravstvo i preventivnu zdravstvenu zaštitu

Javno zdravstvo i preventivna zdravstvena zaštita područja su za koja je dokazan najpovoljniji odnos između financijskih izdvajanja i učinaka. Stoga ćemo svakoj osobi nastojati omogućiti kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Također, sukladno socijalnoj pravednosti, društvenoj solidarnosti i čovječnosti, kao temeljnim odrednicama naše socijalne politike, zalagat ćemo se za takav program socijalne skrbi koji će svakom pojedincu omogućiti dobivanje solidarne pomoći zajednice kad mu je ona najpotrebnija. Primjereno materijalnim mogućnostima, što podrazumijeva osiguranje socijalne skrbi svima koji ne mogu bez organizirane pomoći, na poseban način skrbit ćemo o: djeci bez roditeljskoga staranja, odgojno zanemarenoj i zapuštenoj djeci, osobama s invaliditetom i osobama ometenim u fizičkom i psihičkom razvoju, materijalno neosiguranim i za rad nesposobnim osobama, osobama s društveno negativnim ponašanjem te starijim osobama bez primjerena obiteljskog staranja. Time ćemo pokazati naše zajedništvo sa zdravstveno i socijalno najugroženijim strukturama naše zajednice.

Inzistirat ćemo na provedbi konkretnih mjera koje su prihvaćene na Predsjedništvu Stranke i dogovorene na okruglom stolu o ovim temama.

  1. JEZIK, KULTURA i OBRAZOVANJE

ZA izgradnju društva znanja

Stalna nam je obveza i zadaća očuvanje i obrana prava na obrazovanje po vlastitom nastavnom planu i programu i na materinskom jeziku, ali i pokretanje stručne obrazovne reforme na svim razinama. Radit ćemo na osiguranju uvjeta za besplatno školovanje učenika i studenata iz socijalno ugroženih obitelji, na uvođenju obveznog srednjoškolskog obrazovanja, omogućavanju veće dostupnosti i potrebnog broja upisnih mjesta za nastavak školovanja na sveučilištima, uvođenju financijske potpore za studente iz socijalno ugroženih obitelji i obitelji s više djece, za osobe s posebnim potrebama te izvrsne studente.

Stimulirat ćemo i promovirati programe suradnje s EU obrazovnim institucijama i programima. Intenzivno ćemo raditi na uključivanju u svjetske znanstveno-istraživačke i tehnološke tijekove unaprjeđenjem suradnje u području istraživanja, poglavito uključivanjem u programe EU koji potiču inovativnost i konkurentnost proizvoda i usluga. Koristeći sva raspoloživa financijska sredstva, radit ćemo na iznalaženju mogućnosti za zapošljavanje visokoobrazovanog kadra u gospodarstvu i osiguravanju čvrstih veza između gospodarstva i obrazovnih institucija. Usporedno s tržišnim zahtjevima poticat ćemo i cjeloživotno obrazovanje članova naše zajednice kao dostupan i prihvatljiv model njezine konkurentnosti.

ZA jezik, kulturu i šport

Hrvatski jezik kao jedan od službenih jezika Europske unije njegovat ćemo i čuvati, uporabljivati i razvijati, kao što ćemo kroz svoj rad promovirati hrvatsku tradiciju i običaje te čuvati hrvatski identitet i vrijednost naše kulturne baštine.

Nužno je skrbiti o kulturnim institucijama te očuvati kulturno nasljeđe i kulturne institucije hrvatskoga naroda. Vjerujemo kako je šport sastavni dio životne kulture i zalažemo se za njegovu što veću prisutnost u školama i na fakultetima, za promicanje profesionalnog i amaterskog športa u svim slojevima društva.

ZA utemeljenje rtv kanala na hrvatskome jeziku

Ustrajat ćemo u traženju ostvarivanja prava informiranja na hrvatskom jeziku. Učinit ćemo sve kako bi i naš hrvatski narod ravnopravno s druga dva konstitutivna naroda u strukturi javnog radiotelevizijskog sustava imao javni tv servis s programom na našem materinskom, hrvatskom jeziku, a naši lokalni mediji bili istinski integratori svih članova zajednice.

 

  1. VLADAVINA PRAVA, BORBA PROTIV KRIMINALA I KORUPCIJE

ZA pravnu i demokratsku državu

HDZ BiH će raditi na izgradnji pravne i demokratske države koja će svakom građaninu jamčiti sigurnost i zaštitu od tuđe samovolje te omogućiti svakoj osobi da realizira svoje sposobnosti i znanja bez obzira na socijalno ili imovinsko stanje. Država ima obvezu djelotvorno provoditi pravo, a pravni poredak obvezujući je za svakoga u istoj mjeri.

U tom smislu preduvjet je politički neovisno i profesionalno sudstvo čiju će uspješnost ocjenjivati nepristrano tijelo, ali i materijalna sigurnost sudaca kao temelj neovisnog i nepotkupljivog sudstva.

Zalažemo se za demokratsku i profesionalnu policiju te sigurnosne agencije koje će biti izvan utjecaja dnevne politike. Policajci trebaju biti dobro plaćeni kako bi mogli odoljeti iskušenjima korupcije.

ZA borbu protiv organiziranoga kriminala, korupcije i terorizma

Osobitu pozornost posvetit ćemo borbi protiv organiziranoga kriminala i terorizma. Za učinkovitu borbu protiv organiziranoga kriminala, korupcije i terorizma potrebne su dobro organizirane, profesionalne i s državne razine financirane i koordinirane policijske i obavještajne službe. Stoga podržavamo maksimalnu profesionalizaciju i modernizaciju ovih službi. Nužna je suradnja sa susjednim državama i međunarodnim institucijama. Zalažemo se za uvođenje suvremenih tehnologija u suzbijanju kriminala i zaštiti ustavnoga poretka, pri čemu građani trebaju biti zaštićeni od zlouporaba njihovih osobnih podataka.

  1. EUROPSKA I EUROATLANTSKA ORIJENTACIJA

Temeljno opredjeljenje i prioritet HDZ-a BiH jesu euroatlantske integracije.

ZA kandidatski status BiH u EU

Europa je naš interes, naš dom i budućnost, kao i interes cijele BiH i susjednih država. Inzistirat ćemo na ubrzanju ispunjavanja preduvjeta za stjecanje statusa države kandidatkinje i konačno punoga članstva BiH u Europskoj uniji. Smatramo kako je sljedeći četverogodišnji mandat dovoljan za stjecanje statusa države kandidatkinje i otvaranje pregovora s EU-om. Inicirat ćemo aktivnosti na svim razinama vlasti i zajedno s partnerskim političkim snagama raditi na donošenju nužnih odluka i bitnih reformi koje vode ispunjavanju uvjeta za stjecanje statusa države kandidatkinje i otpočinjanju pregovora s Europskom unijom.

HDZ BiH, čiji su članovi preko hrvatskoga državljanstva već danas građani Europske unije, kao članica asocijacije Europskih pučkih stranaka, najbrojnije grupacije u Europskom parlamentu, može biti katalizator toga prevažnoga cilja za nas i Bosnu i Hercegovinu.

ZA korištenje EU fondova

Uz pomoć i iskustvo stručnjaka iz Republike Hrvatske, kako bismo idejno osmislili, kreirali i realizirali razvojne projekte, formirat ćemo stručne timove radi boljeg korištenja dostupnih sredstava iz fondova Europske unije. Nastavit ćemo koristiti ponuđene mogućnosti da u zajedništvu s Europskom unijom krenemo dalje u našem gospodarskom izjednačavanju s najrazvijenijim dijelovima EU-a kako bismo, koristeći iskustva drugih država, još pripremljeniji dočekali našu europsku realnost. Realizacija projekata iz područja očuvanja okoliša, razvoja poljoprivrede, turizma, ruralnoga razvoja, razvoja ljudskih resursa, poticanja malog i srednjeg poduzetništva i obiteljskih gospodarstava znatno će utjecati na gospodarski razvoj i povećanje broja zaposlenih, a time i bolje opće gospodarsko stanje u BiH.

ZA NATO – Partnerstvo za mir

Nažalost, BiH je propustila ispuniti preostale uvjete za Akcijski plan za članstvo u NATO-u (MAP). Naš je glavni cilj članstvo u NATO-u koji je jamstvo ne samo sigurnosti i mira nego i pokazatelj opće sigurnosti i prosperiteta države članice u svakom, pa i gospodarskom smislu.

HDZ BiH krenuo s predstavljanjem kandida…

HDZ BiH krenuo s predstavljanjem kandidata u Vitezu

HDZ BIH u Vitezu zajedno s koalicijskim partnerima u Vitezu predstavio je kandidate za sve razine vlasti u temeljnim ograncima Nadioci i Šantići.

Read more

Posjet OŠ "Bila" i lokacijama …

Posjet OŠ "Bila" i lokacijama gdje su pripadnici OS BiH izvodili inženjerijske radove u Vitezu

Ministrica obrane BiH Marina Pendeš u srijedu, 12. rujna 2018. godine na poziv ravnatelja Vinka Bošnjaka posjetila je Osnovnu školu „Bila“ u Vitezu, a zatim i lokacije na kojima su...

Read more

Sajević najaktivniji zastupnik u Saboru …

Sajević najaktivniji zastupnik u Saboru ŽSB u protekle četiri godine

Tijekom protekle četiri godine prema podacima Centra civilnih inicijativa (CCI), Ivan Sajević iz Viteza, zastupnik HDZ-a BIH u Saboru SBŽ-a, najaktivniji je zastupnik u ovom najvišem zakonodavnom tijelu u središnjoj...

Read more